Available courses

Školení informační bezpečnosti v rámci vnitřní infrastruktury pro zaměstnance školy.

Kurz základních dovedností v MOODLE:

  • jednoduchá aktivita
  • test AIKEN

Základní seznámení s MOODLE z pohledu učitele. Zde najdete základní informace o přihlášení do MOODLE, tvorbě kurzů a možnostech e-learningové výuky.

Anglický jazyk pro třetí ročníky pro třídy IT3A (2019/2020 - třídní Ing. Žabčík) a třídu IT3C (2019/2020 - třídní Mgr. Štrunc).

Anglický jazyk pro první ročník - třída IT1B (třídní Mgr. Foukalová)

Přehled všech maturitních okruhů k MZ JARO 2021. Témata vypracovala Mgr. Foukalová pro žáky4.ročníku.

Vysvětlení základních pojmů podnikání, firma, právnická a fyzická osoba, živnost, rozdělení živností, obchodní společnosti. Administrativní náležitosti pro vznik firmy, vznik a zánik obchodních společností.

Výukový kurz do předmětu MATEMATIKA pro 4.ročník - IT4A a IT4C

Matematika - on-line výuka pro třídy IT2A a IT2B (školní rok 2020/2021).

Kurz je určen žákům 2. ročníku tříd IT2A, IT2B a IT2C ve školním roce 2020/2021. Obsahuje výukové materiály - prezentace, přednášky, úkoly a odkazy.

Kurz obsahuje výukové materiály předmětu Český jazyk a literatura pro žáky tříd IT3A, IT3B, IT3C ve školním roce 2020/2021

Kurz obsahuje výukové materiály a cvičení určené pro on-line výuku předmětu Český jazyk a literatura pro třídu IT1B ve školním roce 2020/2021

Seznámení s daňovou soustavou a politikou v ČR s ohledem na aktuální ekonomickou situaci

Kurz je určen žákům tříd IT4A a IT4C ve školním roce 2020/2021. Obsahuje výukové materiály (prezentace, odkazy na on-line četbu, filmy atd.), úkoly, tipy na přípravu k maturitě a on-line testy

Kurz pro on-line výuku předmětu Programové vybavení pro třídu IT4A a IT4B ve školním roce 2020/2021.

Kurz pro on-line výuku předmětu Měření a diagnostika pro třídu IT4B a IT4C ve školním roce 2020/2021.

Práce v textovém procesoru MS Word, vytvoření rozsáhlého textového dokumentu, využití nástrojů MS Word

Kurz pro on-line výuku předmětu Hardware pro třídu IT4C ve školním roce 2020/2021.

Kurz pro on-line výuku předmětu Multimédia pro třídu IT4B a IT4C ve školním roce 2020/2021.

V rámci předmětu LAC se seznámíme se základními funkcemi programu Inventor. Probereme tvorbu náčetu, různé typy modelování, přiřazování materiálů až po generování výkresů.

V kapitolách zabývající se sestavami si ukážeme spojování jednotlivých součástí pomocí vazeb a následnou animaci sestavy.

Softcore procesory PicoBlaze a NIOS2. Návrh vlastního procesoru.

Operační systémy reálného času - RTOS.

Mikrokontrolér ATmega2560 a jeho programování. Stavové automaty ve VHDL.

Programování mikrokontrolérů ARM s jádrem Cortex M0 (NXP - Kinetis) a Cortex M3 (Energy Micro).

Kurz základů HTML5 a CSS3

Kurz vektorové grafiky pro obor EZI 4. ročník

Kurz pro žáky třídy U2B oboru KADEŘNÍK.

Kurz pro žáky třídy U2B oboru KADEŘNÍK.


Vytvoření databáze s využitím nástrojů MS Access

Podpora výuky třetích ročníků oboru MIT v oblasti počítačových sítí.

Podpora výuky čtvrtých ročníků oboru EZI v oblasti počítačových sítí.

Kurz pro žáky třídy U3B oboru KADEŘNÍK - předmět materiály.

Kurz pro žáky třídy U3B oboru KADEŘNÍK - předmět technologie.

Programování her v Unity 3D.

Mobilní systémy a aplikace pro 3. ročník oboru MIT.
Programování Raspberry Pi a číslicových periferií v jazyku Python.

Náplň cvičení předmětu operační systémy oboru MIT (3. ročník)

Podpora výuky předmětu hardware pro 1. ročník oboru MIT.

Podpora výuky maturujících čtvrťáků v oblasti počítačových sítí.

Číslicová technika s využitím programovacího jazyka Python a diskurzem DCBLP pro 2. ročník oboru Moderní informační technologie

Souhrn otázek z odborných předmětů oboru Moderní informační technologie.

Vytváření a publikování dokumentů s využitím PC.

Dokumenty se vytvářejí ve zlomové aplikaci InDesign firmy Adobe.

Číslicová technika čtvrtého ročníku ME


uzugvrxdc zttrrt zrtdrtr