Available courses

Opakování k maturitě:

- Kombinační obvody

- Sekvenční obvody

- Základy elektrotechniky

- Operační zesilovače

Matematická soutěž pro žáky školy - pátek 19. 3. 2021 v 9:00 hodin

Badatelský klub zaměřený na programování mikrokontrolerů Kinetis KL25Z.

Školení informační bezpečnosti v rámci vnitřní infrastruktury pro zaměstnance školy.

Kurz základních dovedností v MOODLE:

  • jednoduchá aktivita
  • test AIKEN

MOODLE z pohledu učitele. Rozšířeně využijeme MOODLE i pro komunikaci mezi učiteli, ankety a odevzdání souborů pro klasifikační porady.

Anglický jazyk pro třetí ročníky pro třídy IT3A (2019/2020 - třídní Ing. Žabčík) a třídu IT3C (2019/2020 - třídní Mgr. Štrunc).

Anglický jazyk pro první ročník - třída IT1B (třídní Mgr. Foukalová)

Přehled všech maturitních okruhů k MZ JARO 2021. Témata vypracovala Mgr. Foukalová pro žáky4.ročníku.

Fyzika 2. ročník - zápisy


CLIL v rámci Šablony II                       Autor: Mgr. Alena Foukalová

POTAPHONE

Matematika k maturitní zkoušce jako zástup za Mgr. Kadaňku.

Vysvětlení základních pojmů podnikání, firma, právnická a fyzická osoba, živnost, rozdělení živností, obchodní společnosti. Administrativní náležitosti pro vznik firmy, vznik a zánik obchodních společností.

Hospodaření firmy, účetní rozvaha, hospodářský výsledek, kalkulace

Výukový kurz do předmětu MATEMATIKA pro 4.ročník - IT4A a IT4C

Matematika - on-line výuka pro třídy IT2A a IT2B (školní rok 2020/2021).

Kurz je určen žákům 2. ročníku třídy IT2B ve školním roce 2021/2022. Obsahuje výukové materiály - prezentace, přednášky, úkoly a odkazy.

Kurz obsahuje výukové materiály předmětu Český jazyk a literatura pro žáky tříd IT3A, IT3B, IT3C ve školním roce 2021/2022

Kurz obsahuje výukové materiály a cvičení určené pro on-line výuku předmětu Český jazyk a literatura pro třídu IT1A ve školním roce 2021/2022.

Najdete zde: Výukové materiály (prezentace), odkazy na filmy, divadelní hry, knihy v pdf formátu atd.

Seznámení s daňovou soustavou a politikou v ČR s ohledem na aktuální ekonomickou situaci

Kurz je určen žákům tříd IT4A IT4B a IT4C ve školním roce 2021/2022. Obsahuje výukové materiály (prezentace, odkazy na on-line četbu, filmy atd.), úkoly, tipy na přípravu k maturitě a on-line testy.

Kurz je určený pro třídu IT4A +B (pro školní rok 2021/2022) zaměření: počítačová grafika

Jak správně hledat, zpracovávat a citovat informace. Cílem kurzu je žáky, především maturitních ročníků, připravit na tvorbu jejich závěrečných prací v rámci této střední školy a předat jim informace důležité pro jejich další etapy budoucího vzdělávání. V potaz je braná i současná situace výuky na středních školách, bude tento kurz i v souladu s distanční výukou. Žáci se tedy naučí:

Tento kurz je koncipován jako začátek procesu, kdy budou praktiky aplikovány do běžné výuky v rámci klasického předmětu.

Kurz pro on-line výuku předmětu Programové vybavení pro třídu IT4A a IT4B ve školním roce 2020/2021.

Kurz pro on-line výuku předmětu Měření a diagnostika pro třídu IT4B a IT4C ve školním roce 2020/2021.

Práce v textovém procesoru MS Word, vytvoření rozsáhlého textového dokumentu, využití nástrojů MS Word

Kurz pro on-line výuku předmětu Hardware pro třídu IT4C ve školním roce 2020/2021.

Kurz pro on-line výuku předmětu Multimédia pro třídu IT4B a IT4C ve školním roce 2020/2021.

V rámci předmětu LAC se seznámíme se základními funkcemi programu Inventor. Probereme tvorbu náčetu, různé typy modelování, přiřazování materiálů až po generování výkresů.

V kapitolách zabývající se sestavami si ukážeme spojování jednotlivých součástí pomocí vazeb a následnou animaci sestavy.

Kurz je určen pro žáky 1.ročníku oboru kadeřník. 

Softcore procesory PicoBlaze a NIOS2. Návrh vlastního procesoru.

Operační systémy reálného času - RTOS.

Programování mikrokontrolérů ARM s jádrem Cortex M0 (NXP - Kinetis) a Cortex M3 (Energy Micro).

Kurz vektorové grafiky pro obor EZI 4. ročník

Kurz pro žáky třídy U2B oboru KADEŘNÍK.

Vytvoření databáze s využitím nástrojů MS Access

Podpora výuky třetích ročníků oboru MIT v oblasti počítačových sítí.

Podpora výuky čtvrtých ročníků oboru EZI v oblasti počítačových sítí.

Kurz pro žáky třídy U3B oboru kadeřník. 

Kurz pro žáky třídy U3B oboru KADEŘNÍK - předmět technologie.

Programování her v Unity 3D.

Mobilní systémy a aplikace pro 3. ročník oboru MIT.
Programování Raspberry Pi a číslicových periferií v jazyku Python.

Náplň cvičení předmětu operační systémy oboru MIT (3. ročník)

Podpora výuky předmětu hardware pro 1. ročník oboru MIT.

Podpora výuky maturujících čtvrťáků v oblasti počítačových sítí.

Číslicová technika s využitím programovacího jazyka Python a diskurzem DCBLP pro 2. ročník oboru Moderní informační technologie

Souhrn otázek z odborných předmětů oboru Moderní informační technologie.

Vytváření a publikování dokumentů s využitím PC.

Dokumenty se vytvářejí ve zlomové aplikaci InDesign firmy Adobe.

Číslicová technika čtvrtého ročníku ME


uzugvrxdc zttrrt zrtdrtr