Available courses

Základní seznámení s MOODLE z pohledu učitele. Zde najdete základní informace o přihlášení do MOODLE, tvorbě kurzů a možnostech e-learningové výuky.

Přehled všech maturitních okruhů k MZ JARO 2020.

Témata vypracovala Mgr. Foukalová pro žáky ZI4B a IT4, odborná témata pro MIT jsou dílem žáků Staníčka a Sádlíka.

Podpora výuky třetích ročníků oboru MIT v oblasti počítačových sítí.

Podpora výuky čtvrtých ročníků oboru EZI v oblasti počítačových sítí.

Programování her v Unity 3D.

Mobilní systémy a aplikace pro 3. ročník oboru MIT.
Programování Raspberry Pi a číslicových periferií v jazyku Python.

Náplň cvičení předmětu operační systémy oboru MIT (3. ročník)

Podpora výuky předmětu hardware pro 1. ročník oboru MIT.

Podpora výuky maturujících čtvrťáků v oblasti počítačových sítí.

Číslicová technika s využitím programovacího jazyka Python a diskurzem DCBLP pro 2. ročník oboru Moderní informační technologie

Souhrn otázek z odborných předmětů oboru Moderní informační technologie.

Vytváření a publikování dokumentů s využitím PC.

Dokumenty se vytvářejí ve zlomové aplikaci InDesign firmy Adobe.

Číslicová technika čtvrtého ročníku ME