Available courses

Operační systém je základní programové vybavení počítače, které umožňuje běh programů a ovlivňuje, jak bude počítačový systém komunikovat s uživatelem.


Co je databáze?

Databáze je nástroj pro shromažďování a uspořádávání informací. Do databází se můžou ukládat informace o osobách, produktech, objednávkách nebo čemkoliv jiném. Mnohé databáze mají svůj počátek v nějakém seznamu v textovém editoru nebo tabulkovém procesoru. Jak se seznam zvětšuje, začnou se v datech objevovat redundance ( informační nebo funkční nadbytek, například větší množství informace, prvků nebo zařízení, než je nezbytné)  a nekonzistence (nespojitost, nepevnost). Data už ve formě seznamu přestávají být přehledná a snadno pochopitelná a jsou omezené možnosti, jak je vyhledávat nebo si část z nich vytáhnout ke kontrole. Jakmile se tyto problémy začnou objevovat, je vhodné převést data do databáze vytvořené pomocí systému pro správu databází, jako je třeba právě Access.


Cílem je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti informatiky a hardwaru, číselnými soustavami, způsoby analogové a digitální komunikace, historií výpočetní techniky , modernímci architekturami počítačů, principy fungování jednotlivých komponent a periferií počítače a jejich vzájemné propojení.

Opakování k maturitě:

- Kombinační obvody

- Sekvenční obvody

- Základy elektrotechniky

- Operační zesilovače

Matematická soutěž pro žáky školy - pátek 19. 3. 2021 v 9:00 hodin

Badatelský klub zaměřený na programování mikrokontrolerů Kinetis.

Školení informační bezpečnosti v rámci vnitřní infrastruktury pro zaměstnance školy.

Kurz základních dovedností v MOODLE:

  • jednoduchá aktivita
  • test AIKEN

MOODLE z pohledu učitele. Rozšířeně využijeme MOODLE i pro komunikaci mezi učiteli, ankety a odevzdání souborů pro klasifikační porady.

Anglický jazyk pro třetí ročníky pro třídy IT3A (2019/2020 - třídní Ing. Žabčík) a třídu IT3C (2019/2020 - třídní Mgr. Štrunc).

Anglický jazyk pro první ročník - třída IT1B (třídní Mgr. Foukalová)

Přehled všech maturitních okruhů k MZ JARO 2024. Témata vypracovala Mgr. Foukalová pro žáky 4.ročníku tříd IT4A a IT4B

Fyzika 2. ročník - zápisy


CLIL v rámci Šablony II                       Autor: Mgr. Alena Foukalová

POTAPHONE

Matematika k maturitní zkoušce jako zástup za Mgr. Kadaňku.

Vysvětlení základních pojmů podnikání, firma, právnická a fyzická osoba, živnost, rozdělení živností, obchodní společnosti. Administrativní náležitosti pro vznik firmy, vznik a zánik obchodních společností.

Hospodaření firmy, účetní rozvaha, hospodářský výsledek, kalkulace

Výukový kurz do předmětu MATEMATIKA pro 4.ročník - IT4A a IT4C

Matematika - on-line výuka pro třídy IT2A a IT2B (školní rok 2020/2021).

Kurz je určen žákům 2. ročníku třídy IT2C ve školním roce 2023/2024. Obsahuje výukové materiály - prezentace, přednášky, úkoly a odkazy.

Kurz obsahuje výukové materiály předmětu Český jazyk a literatura pro žáky tříd IT3A ve školním roce 2023/2024

Kurz obsahuje výukové materiály a cvičení určené pro on-line výuku předmětu Český jazyk a literatura pro třídu IT1A, IT1B a IT1C ve školním roce 2023/2024.

Najdete zde: Výukové materiály (prezentace), odkazy na filmy, divadelní hry, knihy v pdf formátu atd.

Seznámení s daňovou soustavou a politikou v ČR s ohledem na aktuální ekonomickou situaci

Kurz je určen žákům tříd IT4B  ve školním roce 2023/2024. Obsahuje výukové materiály (prezentace, odkazy na on-line četbu, filmy atd.), úkoly, tipy na přípravu k maturitě a on-line testy.

Základní pojmy - základy elektrostatiky

Stejnosměrný proud

Elektrostatika

Magnetické pole

Elektromagnetická indukce

Střídavý proud


Elektroakustika a zpracování zvuku na PC, záznam zvuku, zvukové formáty a jejich vzájemná konverze, komprimace zvuku, digitalizace a editace zvukových nahrávek, zpracování videa, formáty videa a jejich vzájemná konverze, editace a střih videa na PC, postprodukce a speciální efekty

Počítačová grafika - PGR - IT4A

Kurz je určený pro třídu IT4A (pro školní rok 2022/2023) zaměření: počítačová grafika

Jak správně hledat, zpracovávat a citovat informace. Cílem kurzu je žáky, především maturitních ročníků, připravit na tvorbu jejich závěrečných prací v rámci této střední školy a předat jim informace důležité pro jejich další etapy budoucího vzdělávání. V potaz je braná i současná situace výuky na středních školách, bude tento kurz i v souladu s distanční výukou. Žáci se tedy naučí:

Tento kurz je koncipován jako začátek procesu, kdy budou praktiky aplikovány do běžné výuky v rámci klasického předmětu.

Kurz pro on-line výuku předmětu Programové vybavení pro třídu IT4A a IT4B ve školním roce 2020/2021.

Kurz pro on-line výuku předmětu Měření a diagnostika pro třídu IT4B a IT4C ve školním roce 2020/2021.

Práce v textovém procesoru MS Word, vytvoření rozsáhlého textového dokumentu, využití nástrojů MS Word

Kurz pro on-line výuku předmětu Hardware pro třídu IT4C ve školním roce 2020/2021.

Kurz pro on-line výuku předmětu Multimédia pro třídu IT4B a IT4C ve školním roce 2020/2021.

V rámci předmětu LAC se seznámíme se základními funkcemi programu Inventor. Probereme tvorbu náčetu, různé typy modelování, přiřazování materiálů až po generování výkresů.

V kapitolách zabývající se sestavami si ukážeme spojování jednotlivých součástí pomocí vazeb a následnou animaci sestavy.

Kurz je určen pro žáky 1.ročníku oboru kadeřník. 

Softcore procesory PicoBlaze a NIOS2. Návrh vlastního procesoru.

Operační systémy reálného času - RTOS.

Programování mikrokontrolérů ARM s jádrem Cortex M0 (NXP - Kinetis) a Cortex M3 (Energy Micro).

Kurz vektorové grafiky pro obor EZI 4. ročník

Kurz pro žáky třídy U2B oboru KADEŘNÍK.

Vytvoření databáze s využitím nástrojů MS Access

Podpora výuky třetích ročníků oboru MIT v oblasti počítačových sítí.

Podpora výuky čtvrtých ročníků oboru EZI v oblasti počítačových sítí.

Kurz pro žáky třídy U3B oboru kadeřník. 

Kurz pro žáky třídy U3B oboru KADEŘNÍK - předmět technologie.

Programování her v Unity 3D.

Mobilní systémy a aplikace pro 3. ročník oboru MIT.
Programování Raspberry Pi a číslicových periferií v jazyku Python.

Náplň cvičení předmětu operační systémy oboru MIT (3. ročník)

Podpora výuky předmětu hardware pro 1. ročník oboru MIT.

Podpora výuky maturujících čtvrťáků v oblasti počítačových sítí.

Číslicová technika s využitím programovacího jazyka Python a diskurzem DCBLP pro 2. ročník oboru Moderní informační technologie

Souhrn otázek z odborných předmětů oboru Moderní informační technologie.

Vytváření a publikování dokumentů s využitím PC.

Dokumenty se vytvářejí ve zlomové aplikaci InDesign firmy Adobe.

Číslicová technika čtvrtého ročníku ME


uzugvrxdc zttrrt zrtdrtr